کندہ ناتراش


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share