سخت سست کہنا


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share