دست بردار ہونا


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share