حیران و پریشان


اردو معنی

انگریزی معنی

Pinterest Share