حیران و سرگرداں


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share