بسوہدار ∕ بسوا دار


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share