بسر و چشم


اردو معنی

انگریزی معنی

Pinterest Share